Oravský hrad ...

Oravský hrad, skvostná a neoddeliteľná dominanta Oravy, patrí medzi najpozoruhodnejšie a najmalebnejšie stavby na Slovensku. Hrad sa týči na vysokom skalnom podloží vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava v Oravskom Podzámku.
                                       
                                       

História

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1267. V tomto období plnil hrad dve funkcie, a to strážnu funkciu - chránil obchodnú cestu do Poľska a správnu funkciu - bol správnym sídlom a zastával významné miesto v sústave obranných hradov severnej časti pohraničného územia krajiny. Hrad pozostáva z troch relatívne samostatných častí: hornej, strednej a dolnej. Toto rozloženie si, pravdepodobne, vynútil tvar skaly, na ktorom je hrad postavený, a tiež výstavbové obdobia, počas ktorých bol hrad budovaný. Horná časť, Citadela, nazývaná tiež Horný hrad, je najstaršou a najvyššou časťou hradu. V citadele je umiestnená expozícia archeológie. Stredná časť hradu, ktorú dal postaviť Matej Korvín, nesie názov Korvínov palác. V tejto časti je možné vidieť skvosty slohov z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najnižšou časťou hradu je Dolný palác, tiež Dolný Hrad. V roku 1534 získava donáciou Oravský hrad Ján z Dubovca, ktorý venoval veľkú pozornosť opevneniu hradu. Uskutočnil prestavbu a dostavbu horného hradu a zameral sa i na zlepšenie obrany stredných hradných častí. Nárožia spevnil okrúhlymi baštami a terasou pre umiestnenie diel. Prepojením hraného brala a donjonu v strednej časti hradu vybudoval obytné krídlo, Dubovského palác. V roku 1556 sa vlastníkom hradu stáva František Thurzo (1512-1574). V jeho osobe prichádza rod, ktorý hlboko zasiahol do historického vývoja celej Oravskej stolice. František Thurzo začal s rozsiahlymi stavebnými úpravami hornej a strednej časti hradu a s výstavbou obytného paláca v dolnej časti, Thurzov palác. Od roku 1574 v stavebných prácach Františka Thurzu pokračoval jeho syn Juraj (1567-1616), ktorý dostavbou hradnej kaplnky, fary, terasy a prvej vstupnej brány dal hradu súčasnú podobu. V roku 1800 postihol hrad niekoľkodňový rozsiahly požiar, ktorý ho značne poškodil. Počas správcovstva Františka Zichyho (1792-1813) sa uskutočnili najnevyhnutnejšie opravy. Pokryté a zabezpečené pred zrútením boli len obvodové múry a budovy dolného hradu, v ktorých zriadili kancelárie pre úradníkov. K praktickému využitiu objektu hradu došlo až v roku 1868, kedy vtedajší správca Edmund Zichy v spolupráci s nadšenými záchrancami kultúrnych pamiatok Oravy založili jedno z prvých múzeí na Slovensku. Generálne opravy sa však v plnom prúde rozbehli až v roku 1953 a trvali až do roku 1968. Po dokončení sa stal Oravský hrad dôstojným sídlom Oravského múzea. V hrade je umiestnená expozícia prírodovedná, archeologická, národopisná a historická.

Kontakt

tel: +421 43 5816111,5820240,5820390

fax.: +421 43 5816130

Adresa: Oravský Podzámok 1
027 41 Oravský Podzámok