Súťaž

Momentálne prerábame obsah stránky.

V prípade potreby volajte 0905 432 221.

Ďakujeme :)

Vaše meno a priezvisko:
Váš email:
Odpoveď na otázku:

*Odoslaním odpovede výherca súhlasí so zverejnením svojho mena na internetovej stránke www.detskyhotel.sk. Vaše osobné údaje zostanú počas našej spolupráce uložené v našej databáze. Budú využité výhradne na komunikáciu v prípade oznamu výhry, nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Mesto kde bývate: